Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

KONTAKT

PRÆSTERNE

Vi er to sognepræster:

  • Helle Glerup (kirkebogsførende) har mobil 30 30 29 92 og mail hgle@km.dk 
  • Lars Motzfeldt Nielsen har mobil 28 25 18 66 og mail lmn@km.dk

og træffes begge efter aftale i konfirmandbygningen, Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Hertil kan post tillige sendes.

Dette er midlertidigt.

KORDEGN 

Kordegn Vibeke Sejr Thomsen kan kontaktes om kirkebogsføring, herunder spørgsmål om navne, medlemsskab, attester mv., på mail vst@km.dk eller fastnet 75 53 00 73 onsdage kl. 10-12. Post sendes til Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Efter nærmere aftale kan Vibeke være til stede i konfirmandstuen. 

I tilfælde af hastesag kan kirkebogsførende sognepræst Helle Glerup kontaktes. Alternativt sognepræst Lars Motzfeldt i tilfælde af ferie mm.

KIRKEGÅRDSKONTORER

Spørgmål vedr. gravsteder, brug af kapel i Hornsyld m.v. kan rettes til:

Ledende graver Peter Jacob Jensen, Nebsager Kirkevej 8K, 8783 Hornsyld kan kontaktes på fastnet 75 68 80 36 og mail nebsagerkirke@mail.dk.

Graver Evy Juel Nielsen, Hedenstedvej 1K, 8781 Stenderup kan kontaktes på mobil 20 96 31 21, og mail er stenderupkirke@outlook.com 

MENIGHEDSRÅDET

Formand for menighedsrådet i Nebsager, Bjerre og Stenderup sogne er Sonja Hill Christiansen med mobil 24 84 87 32, og sikker mail er 7849@sogn.dk.

Fakturaer bedes sendt til kasserer i menighedsrådet: Lina Vestermark Bech, Nørregade 21, 8783 Hornsyld.

KIRKENS MUSIKERE 

Organist- og kirkesangerstillingerne er p.t. vakante. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte os.

SOGN.DK

For øvrige oplysninger om navne mm. på alle medlemmer af menighedsrådet, økonomi samt andre data om sognene henvises til folkekirkens sogneportal for henh.

  • Nebsager sogn
  • Bjerre sogn
  • Stenderup sogn (Hedensted kommune)