Forside

GRAVERNE ER TILBAGE

Fra den 24. marts blev der givet grønt lys fra Kirkeministeriet til, at graverne kan arbejde igen.

Det betyder for os, at der vil være en graver på hver kirkegård - og al gran fjernes nu her, og der plantes stedmoderblomster.

Så kan vi glæde os over forårets komme også på vores kirkegårde, midt i denne usikre tid.

Men HUSK at de samme regler mht. afstand og ingen håndtryk m.m. også gælder her.

COVID-19

Biskoppernes vejledning af den 18. marts 2020 gælder vores sogne.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sin lokaler helt lukkede for offentligheden. Dette gælder både kirker, sognegårde og andre lokaler/rum i folkekirken. Og det har betydning for gudstjenester, aktiviteter og de kirkelige handlinger: Dåb og vielser, samt begravelser.

Se mere under menupunktet "COVID-19 og om de kirkelige handlinger".

SAMTALE MED PRÆSTEN

H u s k,  at du altid er velkommen til at kontakte Lars eller Helle , hvis du har spørgsmål eller bare har brug for en snak i denne specielle tid.