Folkekirkemedlemskab og sognebåndsløsning

Folkekirkemedlemskab

Indmeldelse: 

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb.

Hvis du ikke er blevet døbt som barn, kan du blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte en af præsterne.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af Folkekirken, men kontakte en præst i Folkekirken og bede om at blive optaget som medlem.

Som medlem af Folkekirken betaler du automatisk kirkeskat, der går til at drive kirken, til at udføre de kirkelige handlinger, vedligehold af kirkegårde og en række sociale og kulturelle tiltag.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af Folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit bopælssogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse dit cpr. nr., og hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken, men du har ikke længere ret til kirkelige handlinger. Det kan være en god idé at sikre sig at familie og andre nære pårørende er informeret om udmeldelsen.

Genindtrædelse

Har du meldt dig ud af Folkekirken, og ønsker at genindtræde, sker dette ved henvendelse til en af sognets præster.

Send sikker mail

Send sikkert til Nebsager sogn    

Send sikkert til Bjerre sogn

Send sikkert til Stenderup sogn (Hedensted kommune)

Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Når du har løst sognebånd til en præst i en af vores tre kirker har de ret til at blive gift, begravet/bisat og få dine børn døbt og konfirmereret hos os.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at slutte dig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Du skal også tage stilling til, om du vil flytte din stemmeret til menighedsrådsvalget til det sogn, hvor præsten, man løser sognebånd til, hører til, eller om du vil beholde den i din bopæssogn.

Sognebåndsløsningen kommer til ophør, hvis præsten får nyt embede. Der skal således søges om sognebåndsløsning igen.