Navngivning

Alle børn i Danmark skal have et navn, som består af fornavn og efternavn, seneste 6 månder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller navngivning.

Navngivning med NemID

Du kan søge om navngivning af dit barn via borger.dk . Begge forældre skal underskrive med NemID. Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor.  Du kan finde dit sogn på sogn.dk.

Hvis barnet skal navngives ved dåb i en af vores sognekirker, skal du i stedet kontakte en af sognepræsterne.

Hvis I forældre ikke er gift, kan barnet ikke få farens navne, før faderskabet er registreret. Se nærmere under Fødsel. Ved eneforældremyndighed skal begge forældre være registreret, før barnet kan få navn fra en forælder uden forældremyndighed.

Når vi har registreret navngivningen, vil I modtage en kvittering i jeres e-boks. Hvis I bagefter vil have en personattest for barnet, kan den bestilles via borger.dk . I kan vælge at få attesten tilsendt digitalt eller med papirpost. Den kan også bestilles til afhentning på kirkekontoret. Se om attester på borger.dk.

Når I giver jeres barn navn uden samtidig dåb, bliver det ikke medlem af folkekirken.

I kan finde oplysninger om navngivning på familieretshuset.dk og borger.dk - bl.a. liste over alle fornavne, der er godkendt i Danmark. Eller kontakt præstesekretæren, hvis I vil vide mere om Navnelovgivningen.

Navngivning ved dåb i folkekirken

Hvis du vil navngive dit barn ved dåb, skal du henvende dig til en af præsterne for at aftale tidspunkt for dåben.

Her kan du læse mere om dåb i Nebsager kirke, Bjerre kirke eller Stenderup kirke.