KONFIRMATION

Vi konfirmerer de unge mennesker, mens de går i 7. klasse.

Den midterste og den vestlige del af Hedensted provsti valgte i samarbejde med skolerne at gå over til konfirmation i 8. klasse fra og med skoleåret 2020/21. Her på Juelsmindehalvøen er der fortsat stemning for at fortsætte som hidtil med konfirmation i 7. klasse. Det kan ændre sig på et senere tidspunkt.

Indskrivning sker ved en aftengudstjeneste i efteråret i Bjerre kirke, og der medbringes en udfyldt indskrivningsblanket.

Konfirmationsforberedelsen foregår i Nebsager kirke og konfirmandstue. Tidspunkter vil fremgå på denne hjemmeside.

Der er konfirmation i alle tre kirker, når det ønskes af konfirmand og forældre. Se nærmere om valg af kirke.