Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, så skal du sende en ansøgning via borger.dk. Bemærk at det p.t. koster et gebyr på 518 kr. (2022) at få behandlet en ansøgning om navneændring. Gebyret skal betales inden sagsbehandlingen kan begynde.

Undtaget er navneændring ved vielse, se nedenfor.

Hvis dit ønske om navneændring kan imødekommes, vil navneændringen blive registreret i CPR, og du vil modtage en kvittering i din e-Boks.

Bagefter kan du bestille en ny personattest eller fødsels- og dåbsattest. Er du født i udlandet, kan du bestille en personattest. Læs mere om attestbestilling

Der skal bestilles et nyt sundhedskort på borger.dk, når man har fået navneændring.

Den attestation, der kommer i e-boks efter navnændringen, er ikke nok til at lavet pas med: Dér skal man bruge attesten.

familieretshuset.dk og borger.dk kan du få information om navneloven og om dine muligheder for at ændre navn.

Kirkekontoret kan kontaktes for råd og vejledning.

Navneændring på vielsesdagen

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsesdatoen, når der skabes et navnefællesskab ægtefællerne imellem. D.v.s. enten samme mellemnavn eller efternavn - eller begge dele. Børn under 18 år kan ved navnefællesskab samtidig ændre navn uden gebyr.

Skabes der ikke navnefællesskab er det til alm. gebyr (se ovenfor).

Ansøgningen sendes via borger.dk, og den kommende ægtefælle skal med sit NemID/MitID give tilladelse til at navne kan tages.

Navneændringen godkendes foreløbigt, og besked herom sendes til vielsesmyndigheden, så det nye navn kan blive skrevet på vielsesattesten.

Efter vielsen fodkendes navnet endeligt, og der kommer besked i e-boks.

Bagefter kan du bestille en ny personattest eller fødsels- og dåbsattest. Er du født i udlandet, kan du bestille en personattest. Læs mere om attestbestilling

Der gælder de samme regler for navne, som er nævnt under den almindelig navneændring (se ovenfor).

Der skal bestilles nyt sundhedskort på borger.dk efter navneændring. Dette er gratis, når navnet er ændret i forbindelse med vielse.

Kirkekontoret kan kontaktes for råd og vejledning.