Fødsel

Kirkekontoret får besked om alle fødsler digitalt fra hospitalet.

Fødselsanmeldelse for ugifte forældre

Når far skal have forældremyndighed, skal I inden 28 dage efter fødslen gå ind på borger.dk og registrere faren til barnet ved en "Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab", som giver fælles forældremyndighed. Der findes andre muligheder, men kontakt da kirkekontoret for at høre nærmere.

I skal begge skal underskrive med jeres NemID. Når omsorgs- og ansvarserklæringen er godkendt på kirkekontoret, kommer der besked i e-boks. 

Har begge eller den ene af jer forældre ikke et dansk CPR nr. eller NemID, kan blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab" udskrives fra borger.dk. Papirblanketten skal udfyldes og underskrives af jer begge samt af 2 vitterlighedsvidner. 
Som vidne skriver man til vitterlighed for og under på, at I er dem, I er, og at de var til stede, da I underskrev. Vær derfor opmærksom på, at datoen på alle 4 underskrifter skal være den samme, ellers er papiret ugyldigt.
I er også velkomne til at komme ned på kirkekontoret om onsdagen i åbningstiden og skrive under. Da er præstesekretæren vidne. Men husk da venligst billedlegitimation!

Kirkekontoret skal sende faderskabssagen til Familieretshuset til videre behandling, såfremt der ikke foreligger en digital eller skriftlig "Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab" 28 dage efter barnets fødsel.