PRIVATLIVSPOLITIK

Databehandler

ChurchDesk, Njalsgade 21G, 2300 København S.

Dataansvarlig

Nebsager, Bjerre og Stenderup sognes Menighedsråd, Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld (7948@sogn.dk)

Dataansvarlig er herefter omtalt som "vi", "vores", osv.

Formål og opbevaring

Vi indsamler og behandler kontaktoplysninger ved tilmelding for, at kunne kommunikere med tilmeldte personer i forbindelse med de aktiviteter, som foregår i vores kirker. Disse opbevares i Churchdesks Kontaktmodul.

Der indsamles personoplysninger ved tilmelding i krypterede formularer, som er nødvendige for registreringen af kirkelige handlinger i den elektroniske kirkebog. Disse opbevares i ChurchDesks Formularmodul og i aflåst skab på kordegnekontoret.

Alle digitale oplysninger opbevares af vores databehandler ChurchDesk i krypteret form.

Oplysningerne håndteres af de ansatte i Nebsager, Bjerre og Stenderup pastorat, som har en arbejdsmæssig grund til at tilgå oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger

Der videregives ikke oplysninger til tredjepart.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Oplysningerne i forbindelse med kirkelige handlinger slettes efter fem år.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi opbevarer og behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet.
Ved ønske om indsigt bedes du kontakte os på mail, der fremgår øverst.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, er Datatilsynet klageinstans.