Vielse og kirkelig velsignelse

VIELSE

Når I vil giftes

I kan blive gift i en folkekirke, hvis mindst en af jer er medlem af folkekirken.

Når I vil giftes i Nebsager, Bjerre eller Stenderup kirker, skal I kontakte en af præsterne for at aftale dag og tidspunkt for vielsen. I mødes med præsten i ugen op til brylluppet, og det aftaler I med præsten, når dagen nærmer sig.

Efter vielsen får I en vielsesattest.

Prøvelsesattest

Forud for brylluppet skal I have udstedt en prøvelsesattest fra den kommune, hvor I bor. Det foregår ved at logge på borger.dk og udfylde en ægteskabserklæring. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten kommer i e-boks og må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdagen. 

Når I modtager prøvelsesattesten fra kommunen, skal I sende den videre til kirkekontoret. Vi skal have den senest 14 dage før bryluppet. 

Oplysninger om vidner

I skal også oplyse navn og adresse på to bryllupsvidner. For at være vidne skal man være til stede i kirken under vielsen. Der er ikke særlige krav til alder, dåb eller medlemskab.

Nyt navn? 

Hvis I vil ændre navn ved vielsen, skal I ansøge om det, jf. Navneændring på bryllupsdagen. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og/eller efternavne.  


KIRKELIG VELSIGNELSE

Har I indgået et borgerligt ægteskab, har I senere mulighed for at få en kirkelig velsignelse af dette ægteskab. Tal med en af kirkens præster.

Fordi I allerede er gift, skal I ikke aflevere prøvelsesattest eller navne på vidner.

I ugen op til velsignelsen aftaler præsten et møde med jer. 

Efter velsignelseshandlingen får I en attestation herfor.