Præster og andet godtfolk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

PRÆSTER

Helle Glerup  er kirkebogsførende og har kontor på Skovalle 15, 8783 Hornyld og træffes efter aftale. Mobil er 30 30 29 92 og mail hgle@km.dk

Lars Motzfeldt Nielsen  træffes efter aftale i kontor i konfirmandbygningen, Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Mobil er 28 25 18 66 og mail lmn@km.dk 

ORGANIST, KIRKESANGER

Erik Bøye Davidsen  er vores nye organist. Mail: ebdmusik@gmail.com

Rikke Vestermark vores nye kirkesanger. Mail: rikkevestermark@hotmail.com

Læs mere her.

KORDEGN

Vibeke Sejr Thomsen tager sig af vores kirkebogsføring, herunder spørgsmål om navne, attester m.v. og kan kontaktes på mail vst@km.dk eller fastent 75 53 00 73 onsdage kl. 10-12. Post sendes til Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. I tilfælde af hastesag kan Helle Glerup kontaktes.

GRAVERE

Spørgmål vedr. gravsteder eller benyttelse af kapel i Hornsyld kan rettes til:

Ledende graver Peter Jacob Jensen , Nebsager Kirkevej 8K, 8783 Hornsyld med fastnet 75 68 80 36 eller mail nebsagerkirke@mail.dk

Graver Evy Juel Nielsen , Hedenstedvej 1K, 8781 Stenderup med mobil 20 96 31 21 eller mail stenderupkirke@outlook.com - hvis det vedrører Stenderup kirkegård.

MENIGHEDSRÅD

Formand for menighedsrådet i Nebsager, Bjerre og Stenderup pastorat er Sonja Hill Christiansen  med mobil 24 84 76 32 og sikker mail 7948@sogn.dk

Fakturaer vedr. alle tre kirker, kirkegårde eller konfirmandstuen mm. bedes udstedt til: 

    Nebsager, Bjerre og Stenderup sogne
    c/o Sonja Hill Christiansen
    Apotekerbakken 26
    8783 Hornsyld

og sendt til kasserer i menighedsrådet: Lina Vestermark Bech, Nørregade 21, 8783 Hornsyld.

SOGN.DK

For øvrige oplysninger om sognene og navne på alle menighedsrådsmedlemmer henvises til folkekirkens sogneportal for henholdsvis:

    • Nebsager sogn
    • Bjerre sogn
    • Stenderup sogn (Hedensted kommune)