MENIGHEDSRÅD 2020-2024

I november 2020 blev der afholdt offentlige valg til menighedsrådet for Nebsager, Bjerre og Stenderup sogne i de tre sogne. Rådet er valgt for en 4-årig periode.

Valgt blev:

Sonja Hill Christiansen, formand
Lene Hjerrild, næstformand, kontaktperson
Carl Torben Sørensen, kirkeværge, intern byggesagkyndig
Lina Gade Vestermark Bech, kasserer
Annalise Sørensen, sekretær
Niels Juel Thomasen, medlem af valgbestyrelsen
Karen Rask Petersen, formand for valgbestyrelsen

Sognepræsterne Lars Motzfeldt Nielsen og Helle Glerup (kbf.) er fødte medlemmer af rådet.

Medarbejderrepræsentant: Erik Bøye Davidsen, organist

Kontaktoplysninger til menighedsådet og adgang til sikker henvendelse findes her.