BJERRE KIRKE

Bjerre kirke er en romansk frådstensbygning senest fra år 1200, bestående af kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er tilføjet et tårn i vest. 

Altertavlen (o. 1634) er i højrenæssancestil med alterbillede af Kristus og en angrende, malet af Anker Lund i 1892. Topfeltet har et oprindeligt maleri visende den opstandne.

Kirken har korgitter (o. 1740), hvorpå er placeret en Maria-figur og en Johannes-figur (o. 1500), som tidligere var i korbuen. Kalkmalerier (o. 1510) i fragmenter i kor og skib.

Se mere på: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Vejle_1125-115... .