Kirkegård og kapel

Vi har tre kirkegårde ved henh. Nebsager kirke, Bjerre kirke og Stenderup kirke. De passes af vores gravere og gravermedhjælperere. Se kontaktoplysninger.

Vi har et kapel med køl på Nebsager kirkegård og et uden køl på Stenderup kirkegård.

Der er mulighed for kistebegravelse og urnenedsættelse på alle tre kirkegårde.

Desuden er der i tilknytning til den eksistrende Nebsager kirkegård også en skovkirkegård. Her er alene urnegravsteder muligt.