Begravelse og bisættelse

 

Alle dødsfald i Danmark registreres direkte i CPR af lægen. Som pårørende skal du tage stilling til, hvad der herefter skal ske.

Almindeligvis er det bedemanden, der hjælper dig med at indsende en anmodning om begravelse eller ligbrænding. Du kan finde mere information på borger.dk og derfra kan du selv sende anmodningen, hvis du vil. Du kan også henvende dig til kirkekontoret og få hjælp.

Hvis der skal være begravelse eller bisættelse i kirken, skal du eller bedemanden henvende dig til en af kirkens præster for at lave en aftale om, hvornår begravelsen eller bisættelsen kan finde sted.

Inden selve begravelsen eller bisættelsen kommer du og evt. andre pårørende til en samtale hos den præst, der skal begrave eller bisætte den afdøde.

Ved en begravelse afsluttes højtideligheden på kirkegården, hvor præsten foretager jordpåkastelsen, og kisten nedsænkes i jorden.

Ved en bisættelse foretager præsten jordpåkastelse i kirken, og rustvognen kører kisten afsted.

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, er det muligt at lave en borgerlig ceremoni - der skal dem døde dog stadig registreres på kirkekontoret.